335 Sollers Point Road Dundalk, 21222 | 410-282-1496 / 1497

HÌNH ẢNH SINH HOẠT TRONG GIÁO XỨ


Chúa Nhật 15/02/2015: MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN - ẤT MÙI.

Thứ Tư 24/12/2014: Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh năm 2014.

Chúa Nhật 16/11/2014: TẠ ƠN THẦY CÔ.

Chúa Nhật 29/06/2014: CÁC EM LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC (2014).

Chúa Nhật 25/05/2014: CÁC EM LÃNH NHẬN BÍ TÍCH XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU (2014).

Chúa Nhật 02/02/2014: MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN - GIÁP NGỌ (2014).

Thứ Bảy 19/10/2013: Tĩnh Huấn Miền Trung Đông Hoa Kỳ 2013, tổ chức tại GX Đức Mẹ La Vang.

Chúa Nhật 09/06/2013: Giáo xứ pinic năm 2013.

Chúa Nhật 2/06/2013: CÁC EM XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

Chúa Nhật 26/05/2013: DÂNG HOA THÁNG ĐỨC MẸ

Chúa Nhật 26/05/2013: BẾ MẠC TRƯỜNG GIÁO LÝ - 2013

Chúa Nhật 10/02/2013: MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN - QUÝ TỴ

Thứ Hai 24/12/2012: Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh năm 2012.

Chúa Nhật 01/07/2012: Giáo xứ pinic năm 2012.

Thứ Bảy 07/04/2012: Thứ Bảy Tuần Thánh.

Thứ Sáu 6/04/2012: Thứ Sáu Tuần Thánh.

Thứ Năm 05/04/2012: Thứ Năm Tuần Thánh.

Chúa Nhật 22/01/2012: Mừng Tết Nguyên Đán - Nhâm Thìn.

Thứ Bảy 24/12/2011: Đại Lễ Giáng Sinh năm 2011.

Thứ Bảy 16/04/2011: Anh Chị Em Tân Tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm.

Chúa Nhật 30/01/2011: Mừng Tết Nguyên Đán - Tân Mão

Thứ Sáu 24/12/2010: Đại Lễ Giáng Sinh năm 2010.

Chúa Nhật 31/10/2010: Thánh Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ và Lễ Nhậm Chức của Cha Sở

Chúa Nhật 15/03/2009: Ðức Giám Mục Denis J. Madden đến thăm giáo xứ

Chúa Nhật 25/01/2009: Tết Kỷ Sửu tại giáo xứ Ðức Mẹ La Vang

Chúa Nhật 26/10/2008: Các em dâng hoa kính Đức Mẹ